Audyt systemów informatycznych jest niezależnym i obiektywnym działaniem doświadczonych specjalistów, za pomocą którego można efektywnie określić obecny status i realne potrzeby klienta dotyczące infrastruktury informatycznej firmy, z uwzględnieniem całości spraw technicznych.

 

 

Audyt składa się z kilku następujących po sobie etapów:

 

 

Zebranie podstawowych informacji.


Na tym etapie audytor zbiera informacje na temat lokalizacji Zleceniodawcy, liczby oddziałów, orientacyjnej liczby komputerów, liczby pracowników mobilnych, godzin pracy itp.


Zbieranie danych.


Zbieranie informacje dotyczących zainstalowanego oprogramowania oraz informacji na temat posiadanych dowodów legalności - nośników, umów licencyjnych, certyfikatów, faktur zakupu.
 

Analiza danych.


Zebrane informacje dotyczące zainstalowanego oprogramowania wprowadzane są do głównej aplikacji audytowej, gdzie są one sumowane, zestawiane i porównywane.

Tworzenie Raportów.


Na podstawie informacji uzyskanych w poprzednich etapach tworzone są szczegółowe raporty i zestawienia obrazujące stan oprogramowania i jego legalności w firmie: zawartość komputerów pod kątem oprogramowania, instalacje poszczególnych programów na komputerach, zestawienia ilościowe, posiadane braki/nadwyżki w oprogramowaniu, niechciane pliki.


Certyfikacja Zleceniodawcy.


Konsultacje, czynności poaudytowe, zalecenia.

 
Często audyt nie kończy się na przekazaniu raportów zleceniodawcy. W przypadku wykrycia braków bądź błędów w licencjonowaniu, ustalamy najkorzystniejszą formę ich usunięcia. Zleceniodawca może liczyć na wyjaśnienie kwestii związanych z oprogramowaniem i jego licencjonowaniem. Jeśli jest taka potrzeba, pomagamy wdrożyć odpowiednie procedury pozwalające na zachowanie właściwej kontroli nad oprogramowaniem.