Możemy być Państwa Inspektorem ochrony Danych Osobowych (IODO), dzięki czemu to my będziemy odpowiedzialni za prawidłowe przetwarzanie i ich bezwzględne bezpieczeństwo

 

 

 

Korzyści płynące z usługi to:


ograniczenie ryzyka wystąpienia błędów oraz odpowiedzialności karnej
 
oszczędność czasu i kosztów

stały dostęp do specjalistycznej wiedzy

gwarancja kompleksowej obsługi w zakresie ochrony danych osobowych.

Zakres usługi:


tworzenie i aktualizacja dokumentacji ochrony danych osobowych

reprezentowanie Klienta w zakresie spraw bezpośrednio związanych z ochroną danych osobowych, również przed PUODO

przygotowywanie lub opiniowanie umów dotyczących powierzenia przetwarzania danych osobowych

przeprowadzanie czynności przewidzianych dla IODO w odpowiednich procedurach wewnętrznych

koordynacja działań związanych z zarządzaniem ryzykiem w zakresie przetwarzania danych osobowych

konsultacje z zakresu ochrony danych osobowych

nadzór nad przestrzeganiem zasad przetwarzania i ochrony danych osobowych wynikających z przepisów prawa oraz dokumentów wewnętrznych